Fra det lokal-historiske arkiv i Lendum

Lendum Præstegård 1990 - med den bevarede, nuværende og i dag fritliggende konfirmandbygning.
Den nye præstegård fra 2003 med den bevarede konfirmandbygning.
Lendum Præstebolig med konfirmandhold 1914 eller 1913 - set fra haven
Lendum Præstegård 2003
1917-konfirmanderne foran Den gamle Præstegård - set fra haven. Præstegården blev bygget i 1903 - Nedrevet i 2003

Konfirmand-arkivet i Lendum

Alice Nielsen, Skolebakken 3, Lendum (med konsulent bistand fra Lærer Keld Nielsen) har i årene 2007-10 arbejdet med at finde frem til gamle konfirmandbilleder helt tilbage fra 1917.

Hun har ikke alene fundet frem til billederne, også navne og adresser på konfirmanderne er fundet. I 2010 afleverede Alice Nielsen tre ringbind til Lendum historiske arkiv med billeder og navne fra 1917 til 2010  - Et imponerende arbejde!

Konfirmandarkivet er ajour-ført til 2017

Vi mangler nogle få billeder, enkelte navne og enkelte sammenkædninger af navn og billede. Hvis du kan hjælpe os må du meget gerne sende en mail med oplysninger og forslag til rettelser. Og hvis du ligger inde med billeder vi mangler, vil vi meget gerne høre fra dig.

se mail-adressen nederst.